AVÍS LEGAL

En virtut de la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, l' informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d'un tractament de responsabilitat de l’ empresa mercantil CANTONI CENTRE COMERCIAL., CIF: B-62182753 i la finalitat d'aquest tractament és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.montbru.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a CANTONI CENTRE COMERCIAL SL a través de la seva wweb www.embotitsdelcollsacabra.cat, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a CANTONI CENTRE COMERCIAL SL. o a tercers.

CANTONI CENTRE COMERCIAL SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de CANTONI CENTRE COMERCIAL SL (WWW.EMBOTITSDELCOLLSACABRA.CAT)

Amb els límits establerts a la llei, CANTONI CENTRE COMERCIAL SL. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet de CANTONI CENTRE COMERCIAL SL. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de CANTONI CENTRE COMERCIAL SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de CANTONI CENTRE COMERCIAL SL. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CANTONI CENTRE COMERCIAL SL 

PROTECCIÓ DE DADES

Informació

La informació rebuda per CANTONI CENTRE COMERCIAL SL a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d'acord amb la normativa vigent.

CANTONI CENTRE COMERCIAL SL informa a l'usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquesta pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de CANTONI CENTRE COMERCIAL SL amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través del present Portal d'Internet.

CANTONI CENTRE COMERCIAL SL podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis de EMBOTITS DEL COLLSACABRA.CAT o d'altres entitats relacionades que puguin resultar del seu interès. Aquestes dades també poden ser utilitzats amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a CANTONI CENTRE COMERCIAL SL per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de mercat amb la finalitat d'adequar les seves ofertes al perfil particular de l'usuari.

En proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquest web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d'acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat, es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats .

Destinataris

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per a això haurà de dirigir a CANTONI CENTRE COMERCIAL SL per correu postal a Camí Reial 7 08569 Cantonigròs (Barcelona), o mitjançant correu electrònic a info@embotitsdelcollsacabra.cat

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

Cantoni Centre Comercial SL declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la legislació vigent i posarà tots els mitjans tècnics i organitzatius per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per EMBOTITSDELCOLLSACABRA.CAT estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Formatgeries CANTONI CENTRE COMERCIAL SL o de les persones físiques o jurídiques que s'informi . Mitjançant l'adquisició d' un producte o servei , CANTONI CENTRE COMERCIAL SL no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració , explotació , reproducció , distribució o comunicació pública sobre el mateix , reservant- CANTONI CENTRE COMERCIAL SL tots aquests drets . La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén , a més del contingut inclòs a EMBOTITSDELCOLLSACABRA.CAT, als seus gràfics , logotips , dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

CANTONI CENTRE COMERCIAL SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i , si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, CANTONI CENTRE COMERCIAL SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta , completa , actualitzada i , conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. CANTONI CENTRE COMERCIAL SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

CANTONI CENTRE COMERCIAL SL es reserva la facultat de modificar , suspendre , cancel·lar o restringir el contingut de web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella , sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas , assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'usuari , tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas CANTONI CENTRE COMERCIAL SL, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o apoderats , treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici , pèrdues , reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeix directa o indirectament , de l'ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d' interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

CANTONI CENTRE COMERCIAL SL no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers . Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l' usuari. CANTONI CENTRE COMERCIAL SL no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua , reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle , o de la Informació obtinguda a través d' ell, incloent altres vincles o webs , de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle , tant al connectar a la web EMBOTITSDELCOLLSACABRA.CAT com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de CANTONI CENTRE COMERCIAL SL Els drets de Propietat Intel.lectual id 'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines , pantalles , la Informació que contenen, la seva aparença i disseny , així com els vincles ( " hiperlinks" ) que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o dominada de EMBOTITSDELCOLLSACABRA.CAT , són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa . Qualsevol denominació , disseny i / o logotip , així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web , són marques degudament registrades por CANTONI CENTRE COMERCIAL SL, per les seves societats filials i / o dominades per tercers . Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina , no essent responsabilitat de CANTONI CENTRE COMERCIAL SL l'ús que l' usuari pugui portar a terme referent a això , recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts , copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir , transmetre , modificar o suprimir la informació , contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CANTONI CENTRE COMERCIAL SL 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola , sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació , aplicació i acompliment de les mateixes . L'usuari , per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal , renuncia expressament a qualsevol fur que , per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.